Kunstenaars

Huubke Rademakers

Huubke Rademakers (1969) is kunstenares en opgegroeid op een boerderij in Ammerzoden in de Bommelerwaard. Het leven op het platteland heeft haar liefde voor de natuur vormgegeven. Het heeft haar ook duidelijk gemaakt dat de relatie tussen mens en natuur fragiel en onvoorspelbaar is. De natuur gedraagt zich volgens haar eigen ondoorgrondelijke regels. De mens kan haar volgen of proberen de natuur aan zich te onderwerpen. In beide gevallen gaat het om een beeld van die natuur te krijgen en te onderzoeken hoe het eigen handelen zich hiertoe kan verhouden. We kunnen dit als experimenteren omschrijven.

Dit experimenteren vormt de basis van het werk van Huubke. Dit werk kent een verscheidenheid aan uitingsvormen, materialen en technieken. Video, foto, schilderen, beeldhouwen, performance of mengvormen hiervan zijn de uitvloeisels. Hoe het experiment zal uitpakken is vooraf onbekend en kan achteraf alleen door interpretatie worden gevormd. Deze persoonlijke ervaringen resoneren met de persoonlijke aanpak van het werk van Huubke. Hierbij zoekt ze bewust grenzen op en dompelt ze zich onder in de ervaring. Haar lichaam speelt hierin vaak een belangrijke rol en wordt als een onderdeel van haar kunst ingezet. Geen bespiegeling op afstand maar versmelting.

Die persoonlijke aanpak ontwikkelde ze verder tijdens haar studie aan de kunstacademie in Maastricht. In haar autonome benadering onderzoekt ze gelijkenissen en verschillen. Wat we als gelijk of identiek veronderstellen herbergt altijd een verschil. Het is te vergelijken met de bladeren aan een boom, de grassprietjes in een wei, de bomen in het bos of de vogels in de lucht. We noemen ze allemaal blad, grassprietje, boom of vogel en veronderstellen ze gelijk terwijl ze nooit identiek zijn. Geen 2 bladeren, grassprietjes, bomen of vogels zijn hetzelfde. Het uniformeren is een manier om de natuur begrijpelijk te maken in taal en hokjes. Dit zorgt er helaas voor dat het unieke verdwijnt. Het is die uniekheid die Huubke fascineert en inspireert. Het is dat bizarre streven naar uniformiteit en hokjes dat ze inzichtelijk wil maken en doorbreken.

In haar laatste serie werken gebruikt ze de natuur die via fotografie wordt vastgelegd en met  schildertechnieken wordt bewerkt. Hiermee benadrukt ze dat de natuur soms op elkaar kan lijken maar uiteindelijk blijft de natuur in al haar uitingen uniek, net zoals de beleving van haar kunst.

Bekijk de werken van Huubke

Mildred Janssens

Mildred studeerde in 2010 af aan de ABKM (Academie Beeldende Kunst Maastricht). Haar kunst reflecteert het samenspel van haar werk als kunstenaar enerzijds en chemisch ingenieur anderzijds.

Zelf schrijft zij:
Kunst en wetenschap groeien op dezelfde bodem: beide proberen de essentie van perceptie vast te stellen om deze ‘essentie’ in nieuwe interpretatie te hergebruiken. In mijn kunst bestudeer ik de factoren die het “be-all and end-all” van visuele perceptie bepalen (van motieven die ik in mijn directe omgeving tegenkom). Dit doe ik om de cohesie tussen deze factoren te verwijderen en de fundamentele delen in een nieuwe visuele context te herschikken. De abstracte, experimentele tekeningen en collages benadrukken de relatie tussen oorzaak en gevolg en de invloed van willekeur en structuur.

Als kunstenaar en wetenschapper gebruikte ik concepten die deels werden afgeleid uit een analysemodel dat ik in mijn werkzaamheden als chemisch ingenieur heb leren kennen.

Een experiment is niet alleen een test van een hypothese. Het is ook een open proces dat tot nieuwe mogelijkheden kan leiden.

LinkedIn profiel

Bekijk de werken van Mildred

Resita Jung

Resita Jung is in 2007 afgestudeerd aan de ABKM (Academie Beeldende Kunst Maastricht). Daar smolten gevonden spullen, krantenartikelen, onderweg genomen foto’s, landschappen, gebeurtenissen en gedachten hierover samen. De fascinatie voor verf stond nog centraal. Na de academietijd gaan naast verf ook andere materialen en de inwerking van licht een steeds grotere rol spelen. Zo ontstaan vanaf 2020 eerste glas-in-lood ontwerpen van eerder gemaakt eigen werk.

Website: resitajung.nl

Bekijk de werken van Resita