Privacybeleid

Galerie Fraai verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens om de webwinkel te bedrijven. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Galerie Fraai

is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wanneer er vragen ontstaan, kunt u contact opnemen met gegevensbescherming@galeriefraai.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Galerie Fraai verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Daarnaast verwerken we enkele technische persoonsgegevens ter optimalisatie van de webwinkel:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Galerie Fraai verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Analyse van het gebruik van onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Galerie Fraai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de opslag van factuurinformatie geldt de wettelijk verplichte bewaringstermijn van 7 jaar. Gegevens die u met ons deelt via het contactformulier worden na 12 maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galerie Fraai deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

Voor de verwerking van IDEAL betalingen maken we gebruik van de diensten van Mollie B.V. Het privacybeleid van Mollie kunt u hier lezen: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Om te spamberichten via ons contactformulier te voorkomen maken we gebruik van ReCAPTCHA v3. Het privacybeleid van ReCAPTCHA valt onder de Google Privacy voorwaarden. Deze kunt u hier lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

Galerie Fraai gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij cookies gebruiken om onze onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galerie Fraai en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@galeriefraai.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Galerie Fraai wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Galerie Fraai neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met gegevensbescherming@galeriefraai.nl.